Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Результати діяльності

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках фундаментальних та прикладних тем:

І. Міжкафедральна науково-дослідна бюджетна тема:

«Стратегія національного економічного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (Колектив кафедри зосереджує свої наукові дослідження на розділі «Національні стратегії конкурентного розвитку країн»)

ІІ. Держбюджетна фундаментальна науково-дослідна тема: «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: український вибір»

ІІІ. Ініціативні науково-дослідницькі теми: проведення спільної літньої дослідницької школи з Університетом Редлендс (США); Імплементація в Україні гнучких форм зайнятості «Flexicurity»; Корпоративно-соціальна відповідальність; Бюджетний процес на місцевому рівні в умовах інтеграції України в Європейський економічний простір; проект «Створення транскордонної інфраструктури ефективного управління процесами трудової міграції в Єврорегіоні «Буг».

Науковим керівником досліджень кафедри є завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., проф. Поручник А.М.

Кафедра міжнародної економіки активно долучається до національних та міжнародних наукових проектів: розробка «Програми невідкладних дій по виходу України з політичної та економічної кризи», науковий проект «Україна в координатах нового світового порядку та глобальні агенти впливу». 

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у міжнародних грантових проектах: грант на стажування в Міжнародному університетському центрі Дубровник(Хорватія)за темою «Розділені суспільства: війна та мир у ХХІ столітті» (доцент Стрельник С.О.);  грант США для дослідження  інноваційних освітніх технологій у вищій школі (проф. Антонюк Л.Л.);грант ЄС для дослідження теми «Ресурси інвестиційного розвитку країни та регіонів» (проф. Столярчук Я.М.);грант на стажування в Центральному Європейському Університеті (Угорщина) за темами: «Дослідження та оцінка у вищій освіті: методи та результати», «Лідерство та менеджмент: прозорість та чесність»(доцент Стрельник С.О.).

Викладачі кафедри неодноразово викладали курси лекцій за кордоном: Бременський університет, УніверситетОтто фон Геріке (доцент Стрельник С.О. «Глобальне підприємництво у країнах, що розвиваються»).

Під керівництвом завідувача кафедри д.е.н., проф. Поручника А.М. нарощується творчий потенціал наукової школи «Глобальне конкурентне лідерство» через: підготовку докторів наук (2); підготовку кандидатів наук (8); опублікування монографій (9); підготовку наукових звітів (3); підготовку доповідних записок (3); публікацію статей (100); участь у наукових конференціях (50); участь у міжнародних дослідницьких грантах (6); участь у національних та міжнародних дослідницьких проектах та асоціаціях (6). Ця школа спеціалізується на дослідженні теоретико-методологічних засад глобального економічного розвитку, моделей глобального лідерства суб’єктів МЕВ, зовнішньоекономічних зв’язків України та її інтеграційних пріоритетів, шляхів забезпечення високого конкурентного статусу країн, регіонів, мегаполісів, компаній та конкретних осіб, соціалізації світової економіки.

В 2014 році творчим колективом, в який увійшли професори кафедри Поручник А.М. та Столярчук Я.М. було видано підручник «Міжнародна економіка», який висвітлює основі питання міжнародної економіки з використанням найновіших теорій та статистичних даних.

Кафедра активно приймає участь у студентській науковій діяльності. Так, під керівництвом викладачів кафедри студенти нашого факультету постійно займають призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з міжнародної економіки. Окрім того, колектив кафедри приймає активну участь у організації Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на базі нашого університету.

Члени кафедри беруть активну участь у виконанні ініціативних науково-дослідних тем. Таких тем п’ять. Зокрема, спільно з університетом Редленс США: студентська літня дослідницька школа «Конкурентні моделі економічного розвитку країн», спільно з Східноєвропейським національним університетом ім.Лесі Українки проект «Створення транскордонної інфраструктури ефективного управління процесами трудової міграції в Єврорегіоні «Буг».

 

 

 

 

Остання редакція: 18.01.16