Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Матеріали по висвітленню наукової та навчально-методичної роботи з окресленням сучасних, новітніх засобів

Основними формами такої роботи є: інтерактивні лекції, лекції-презентації,  лекції-дискусії,  лекції-обговорення,  аналітичні лекції, проблемні лекції та ін.; а також семінари – мозкові атаки, колоквіуми, міні-кейси, робота в міні-групах, вирішення ситуаційних справ, презентації, диспути, ділові ігри, розв’язання проблемних завдань і задач, конференції, відкритий простір, підготовка аналітичних звітів, доповідей і презентацій з використанням елементів наукового підходу та застосуванням інноваційних засобів подання інформації; та ін.