Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

26.09.2017 р. відбулась XI Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність"30 Вересня 2017р.

   Кафедра міжнародного менеджменту брала активну участь в організації та проведенні ХІ Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», яка відбулась 26 жовтня 2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Конференція була присвячена актуальним питанням формування китайської цивілізації та сучасним тенденціям розвитку соціально-економічної моделі Китаю. У цьому році в роботі конференції взяли участь понад 80 представників політичних, ділових, наукових та культурних кіл з України, Китаю та Білорусії.

   Зокрема, колектив кафедри долучився і до роботи в організаційному комітеті, і до обговорення актуальних питань на пленарному засіданні, і в роботі  секції «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю», в налагодженні міжнародної співпраці та науково-технологічного співробітництва нашого університету. 

   Участь науково-педагогічного складу кафедри в ХІ міжнародній науковій конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» стала поштовхом до розвитку нових ідей у сфері наукових досліджень міжнародного менеджменту, світової економіки і міжнародних економічних відносин,  сприяла трансферу знань та покращенню взаєморозуміння з науковцями Китаю та Білорусі. https://kneu.edu.ua/ua/27_917/