Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

VІ Міжнародна наукова-практична Конференції «СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНОГО ВНЗ»26 Червня 2020р.

  

 

    9 квітня 2020р  в  форматі VІ Міжнародної науково-практичної Конференції «СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНОГО ВНЗ», яку  організували, підготували та провеливикладачі кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації  разом з колегами кафедри української мови і літератури і кафедри німецької мовивідбувся  студентський вебінар в якому брали участь  48 студентів  з 7  університетів України. До уваги учасників вебінару були запропоновані    наступні доповіді:

      Біляк Н., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ВІДТВОРЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРШОТВОРУ В АВТОПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ВІРИ ВОВК)

     Бойків Л., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПОЕТИКА КОМІЧНОГО У ТВОРЧОСТІ ІВЛІНА ВО

     Герасименко А., студентка 3 курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

СОЦІОЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ БЛОГОСФЕРИ

      Гештемулт В., студентка 3 курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНДАРТНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІА 

     Глуховська Ю.., студентка третього курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

LA COMPÉTENCE INTERCULTURELLE COMME L'UN DES FACTEURS DU SUCCÈS DANS L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

     Грищук А., магістрант факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ЕМОЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРВ’Ю

      Дзюба Я., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ЖАНРУ АНІМАЛІСТИЧНОГО ОПОВІДАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ Ч.РОБЕРТСА)

       Доан Тхі Кім, Кунєва К., Франчук С., Шамаріна А., студенти 1 курсу Інституту інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ЛІТЕРАТУРА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ В ПРЕЗЕНТАЦІЯХ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНОЗНАВСТВА

        Загачевська Н., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ЗОБРАЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ У РОМАНІ В. СКОТТА «ВДОВА ШОТЛАНДСЬКОГО ГОРЦЯ»

       Закаблуківська В., студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

THE IMPORTANCE OF INCLUSIVE HIGHER EDUCATION

       Захленюк Я., студент 1 курсу факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

        Жуга Л., студентка 2 курсу магістратури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

НОМІНАТИВНА ФУНКЦІЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

        Іолтуховський І., студент 3 курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

MODERN ONLINE AND DIGITAL TEACHING VETHODS AS THE MAIN FORMS OF NATIONAL NON-INSTITUTIONAL MODEL OF EDUCATION

       Існюк О., магістрант факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

СТРУКТУРА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ ТВОРІВ ДЕНА БРАУНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ПРО РОБЕРТА ЛЕНҐДОНА)

        Khaydarova G.A., 2nd year Master’s Degree Student of National University of Uzbekistan

SPEECH ETIQUETTE AND POLITENESS: GREETING IN DIFFERENT LINGUOCULTUROLOGY

       Кобзєва А., Мосейчук А., студенти 5 курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

GESCHÄFTSKULTUR DER UKRAINE. WAS SOLLEN AUSLÄNDISCHE GESCHÄFTSPARTNER DARÜBER WISSEN?

      Коцюбівська М., студентка 4 курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

НЕОЛОГІЗМИ ІНДУСТРІЇ МОДИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ МАС-МАДІА

     Кривов’яз Я., студентка 3-го курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

МІСЦЕ МІФУ В СИСТЕМІ ФРАНЦУЗЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

       Логвиненко М., магістрант факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КОМУНІКАТИВНУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ

       Марценюк В., магістрант факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ АФОРИЗМІВ

       Минка Д., студентка 4 курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВРПЕННЯ НОВИХ НАЗВ ОСІБ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТ «УКРАЇНА МОЛОДА», «ДЕНЬ», «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ»)

       Овдієнко В., студентка 4-го курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

РЕАЛІЇ В СИСТЕМІ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ

       Очеретна А., студентка 3 курсу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ РЕКЛАМИ

Проніна П., Байбарза М., студентки 1 курсу факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ФЕМІНІТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

       Рикичинська Д., студентка 3 курсу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МОВИ ТІНЕЙДЖЕРІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ»

        Руда Є., студентка 5 курсу Київського національного лінгвістичного університету

УСПІШНА ЖІНКА У СПРИЙНЯТТІ УКРАЇНЦІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

       Сабат В., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

УСТАЛЕНІ ЕПІТЕТНІ СПОЛУЧЕННЯ ІЗ СИМВОЛОМ «ЗЕМЛЯ» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ БАЛАД))

    Сокирко А., студентка 3-го курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗОСОБОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У ФРАНКОМОВНИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ

     Стішов В., студент 3 курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ОСНОВНІ СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

    Федик Ю., студентка 4-го курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦ

     Федорина Г., студентка навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ЛІРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ДОМІНАНТА ДРАМАТУРГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В.Б. ЇТСА

     Шаньгіна А., студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF POLICULTURAL EDUCATION IN UKRAINE'S HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. COMPARING THE EXPERIENCE OF EUROPE AND USA

      Шестопал Є., магістрант факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН, ПРИТАМАННИХ БРИТАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ