Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Професорський Грант ЄК "Європейська модель регіонального розвитку"

    

Грант Європейської Комісії

Програма "Lifelong Learning Programme" ("Безперервне навчання")

Суб-програма - Програма Жана Моне, Ключова діяльність 1

Тип проекту - Професор за програмою Жана Моне

Назва проекту - "Європейська модель регіонального розвитку"

Номер проекту № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH

Грантова угода № 2012-2848 / 001 – 001

 

   Підручник "Регіональна політика Європейського Союзу"

 

   У 2012 році кафедра європейської інтеграції виграла професорський грант фонду Жана Моне для реалізації тренінгу для тренерів "Європейська модель регіонального розвитку". Головною метою тренінгу є створення нового електронного підручника про регіональну політику ЄС.

   Широкий резонанс та непідробний інтерес до проекту пов'язаний з тим, що у ньому взяли участь доктори наук, завдіувачі профільних кафедр багатьох вузів України. Основні результати заходу висвітлені у Євробюлетені (№9, жовтень, 2012) та у новинах п'ятого каналу: 

 

     Реалізація цього тренінгу наочно продемонструвала міждисциплінарний інтерес до досліджуваної теми, адже участь у ньому взяли фахівці з регіональної економіки, макроекономіки, міжнародної економіки, права, географії. Важливою перевагою було те, що серед учасників однієї з двох груп виявилось сім доктоів наук, які у подальшому очолили мікрогрупи, щодо написання тексту підручника "Регіональна політика ЄС".  Парадоксальним виглядає той факт, що для значної кількості фахівців з регіональної економіки він виявився доволі складним, що пов'язано з тривалим викладанням ними курсу "Розміщення продуктивних сил".

Тренінг для тренерів "Створення електронного підручника "Регіональна політика ЄС"" (літня сесія, перша група)

      При роботі в малих групах найбільш складним виявився підхід до структурування майбутнього підручника, адже в цьому майстер-класі фактично формувалася нова модель створення і написання підручників.

     Зростання рівня компетентності по двох групах становило 1,8-2 рази.

Початок реалізації тренінгу для тренерів у конференц-залі бібліотеки КНЕУ (зимова сесія, перша група)

 
Жваве обговорення висвітлених проблем (зимова сесія, перша група)
 
 
Робота над міні-кейсом у мікро-групах (зимова сесія, перша група)
 
 
У процесі створення нового електронного підручника (літня сесія, друга група) 
 
 
Розробка методики оцінки якості підручника (літня сесія, друга група)
 
 
Вирішення проблемних ситуацій (літня сесія, друга група
 

     У 2013-2014 рр. згідно грантової угоди було проведено 4 шестиденних треннінги за проектом Професор Жана Моне "Європейська модель регіонального розвитку" загальною тривалістю 200 академічних годин на базі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

     
     
 

     Третя група з 27 слухачів пройшла зимову школу "Теоретичні та прикладні основи європейської регіональної політики" у період з 9 по 14 грудня 2013 року; літня школа "Створення електронного підручника "Регіональна політика ЄС"" проходила з 30 червня по 5 липня 2014 року. Четверта група із 25 слухачів пройшла зимову теоретичну підготовку у період з 16 по 21 грудня 2013 року, літня сесія з розробки електронного підручника відбулася з 7 по 12 липня 2014 року.

    За результатами наполегливої роботи міждисциплінарних команд було сформовано третій та четвертий варіанти підручника "Регіональна політика ЄС", які пройшли внутрішнє перехресне рецензування та оптимізацію структури.

     Як відомо регіональні відносини в Україні загострилися останнім часом як ніколи. Прямий збройний конфлікт, протистояння на Донбасі, та анексія Криму масована ідеологічна пропаганда та інші негаразди  сучасного життя нашої держави поставили на перший план потребу у формуванні збалансованої регіональної політики, задля реалізації якої потрібні фахівці європейського рівня, котрі мислять по-новому. Значною мірою досягнення цієї мети сприяє підтриманий фондом Жана Мане професорський грант тренінг для тренерів «Європейська модель регіональногорозвитку» (528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH), черговий етап якого проходив з 22 по 27 червня 2015 р. на базі тренінгового центру КНЕУ.

     Для участі у тренінгу було відібрано 27 учасників, викладачів з різних університетів України, серед яких 8 докторів наук, що забезпечило високий презентаційний рівень цього заходу.

     З кожним разом такий захід все більш нагадує майстер-клас, який проводить  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри європейської інтеграції, доктор економічних наук, професор Чужиков Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).  Використання інноваційних методів викладання зробило цей тренінг авангардним по суті і конче потрібними для викладачів, частина з яких залучена до розроблення важливих державних документів з питань регіональної політики, натомість інша мріє докорінно змінити структуру і методику викладання курсу «регіональна економіка».

 
Остання редакція: 15.04.19