Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Вчена рада факультету

Члени Вченої ради факультету міжнародної економіки і менеджменту

 

 1. Солодковський Юрій Мечиславович - голова Вченої ради, декан факультету МЕіМ, к.е.н., доцент
 2. Фролова Тетяна Олександрівна - заступник голови Вченої ради, заступник завідувача кафедри, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів
 3. Веремієнко Тетяна Сергіївна - секретар Вченої ради, голова профбюро викладачів та співробітників факультету, к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту
 4. Гавриш Михайло Михайлович - завідувач кафедри німецької мови, к.філол.н., доцент
 5. Галенко Оксана Миколаївна - завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, д.е.н., професор
 6. Гальперіна Любов Павлівна - к.е.н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту
 7. Дворников Денис Олегович - студент 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка»
 8. Євдоченко Олена Олександрівна - к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної торгівлі
 9. Жашкевич Юлія Сергіївна - голова студентської академічної ради факультету, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка»
 10. Загородній Ігор Петрович - заступник декана факультету МЕіМ, старший викладач кафедри міжнародного менеджменту
 11. Заінчуковська Ірина Юріївна - інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту кафедри міжнародного менеджменту
 12. Капустіна Ольга Володимирівна - заступник завідувача кафедри, к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації
 13. Капуш Алла Володимирівна  - заступник завідувача кафедри, к.філол.н., доцент, доцент кафедри німецької мови
 14. Козловська Лариса Степанівна - завідувач кафедри української мови та літератури, к.філол.н., доцент
 15. Кравчук Микита Юрійович - голова профбюро студентів та аспірантів, студент 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародний бізнес»
 16. Лісняк Наталя Іванівна - к.філол.н., доцент, доцент кафедри української мови та літератури
 17. Луговик Єгор Сергійович - студент 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка»
 18. Малащук Дмитрій Валерійович - заступник декана факультету МЕіМ, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної торгівлі
 19. Мозговий Олег Миколайович - завідувач кафедри міжнародних фінансів, д.е.н., професор
 20. Молчанова Еллана Юріївна - заступник декана факультету МЕіМ, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
 21. Небильцова Оксана Володимирівна - заступник завідувача кафедри, к.е.н., доцент, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту
 22. Олійник Вікторія Володимирівна - заступник завідувача кафедри, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту
 23. Панченко Євген Григорович - в.о.завідувача кафедри міжнародного менеджменту, д.е.н., професор
 24. Поручник Анатолій Михайлович - завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор
 25. Пушкар Альбіна Андріївна - студентка 1 курсу денної форми навчання спеціальності «Міжнародна економіка»
 26. Случайна Лариса Олександрівна - заступник завідувача кафедри, к.політ.н., доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації
 27. Столярчук Ярослава Михайлівна - д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки
 28. Стрельник Світлана Олександрівна - к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, докторант
 29. Федірко Олександр Анатолійович - в.о.завідувача кафедри європейської інтеграції, к.е.н., доцент
 30. Циганкова Тетяна Михайлівна - завідувач кафедри міжнародної торгівлі, д.е.н., професор
 31. Циркун Олена Ігорівна - старший викладач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації
 32. Чужиков Віктор Іванович - д.е.н., професор, професор кафедри європейської інтеграції
 33. Шевченко Ольга Леонідовна  - завідувач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації, к.філол.н., доцент
Остання редакція: 06.02.17