Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Бакалаврські спеціальності факультету міжнародної економіки і менеджменту

 

Протягом 25 років факультет міжнародної економіки і менеджменту впроваджує сучасний світовий досвід підготовки фахівців. Масштабність проведених перетворень і трансформаційні процеси в соціумі не тільки не дозволяють говорити про їх завершеність, але й вимагають подальшої реалізації. Молодий фахівець у своїй професійній діяльності постійно стикається з потребою використовувати знання не тільки за фахом, але й з інших галузей суспільного життя, що вимагає підвищення кваліфікації, здобуття нових додаткових навичок.

Саме тому ми суттєво вдосконалили підготовку наших студентів:

• розробили нові навчальні програми, практично спрямовані на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціальними знаннями й навичками;

• сформували нові навчальні плани, які допомагають кожному студентові орієнтуватися не лише на професійний, але й особистісний складник розвитку, виявляти творчу ініціативу, гнучкість, самоудосконалюватися, і цим забезпечують високий адаптаційний потенціал наших випускників;

• створили умови для формування та розвитку професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, опанування якої допоможе майбутньому фахівцеві спілкуватися із зарубіжними партнерами, адекватно використовуючи отримані соціокультурні знання, навички й уміння; працювати в полікультурному середовищі, застосовуючи мовні засоби відповідно до цілей і схем професійної взаємодії; реалізовувати особисті іншомовні ділові контакти, сприяючи пожиттєвій професійній самоосвіті та самовдосконаленню;

• приділили значну увагу формуванню професійної компетентності – сукупності інтегрованих знань, умінь і досвіду, а також особистісних якостей, які дають можливість саме нашому випускникові ефективно проектувати і здійснювати професійну діяльність у взаємодії із зовнішнім середовищем, а також «вищим компетенціям», що передбачають наявність у студента високого рівня ініціативи, здатності організовувати людей для виконання поставлених цілей, готовності оцінювати й аналізувати соціальні наслідки своїх дій;

• розширили контакти факультету з роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;

• підтримуємо зв’язки з випускниками факультету, які залучають студентів до проходження практики, стажування, допомагають знайти перше робоче місце.

Для підготовки конкурентного фахівця на факультеті міжнародної економіки і менеджменту особливу увагу приділено вивченню іноземних мов як інструменту професійного та міжкультурного спілкування; формуванню креативного стилю підприємницького мислення, вихованню лідерів, які здатні активно діяти на міжнародній арені. Кожен студент, що навчається на нашому факультеті за всіма спеціальностями, опановує основну іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську) протягом 4-х років. Крім цього, студентам надано можливість вивчити другу іноземну мову на 3-ому та 4-ому курсах (англійську, німецьку, французьку, польську або іспанську).

Для ефективної реалізації майбутніх компетенцій в Університеті існують програми «включеного навчання», які дозволяють паралельно здобувати освіту в КНЕУ та інших провідних освітніх закладах світу, таких як Northwood University (штат Мічиган, США), Northumbria University (м. Ньюкасл, Великобританія), Napier University (м. Единбург, Великобританія), Сакшон Університет прикладних наук (Нідерланди), Віденський економічний університет економіки і бізнесу (м.Відень, Австрія), Університет «Софія Антіполос» (м.Ніцца, Франція), Університет м.Констанс (Німеччина), Філіпс-Університет м.Марбург (Німеччина), Економічний університет м.Познань (Польща), Вища школа менеджменту Університету Жана Мулена Ліон 3 (Франція), отримуючи два дипломи. 

Безумовною конкурентною перевагою наших бакалаврських і магістерських програм на ринку освітніх послуг та свідченням високого рівня підготовки випускників факультету є сертифікаційні програми, акредитовані закордонними інститутами й установами, серед яких: 1. Міжнародна сертифікаційна програма СІМА (Сhartered Institute of Management Accountants, UK). 2. Сертифікаційні курс «Міжкультурна комунікація» із SUNY (State University of New York). 3. Сертифікаційна програма з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4. Програми спільного диплома МВА «Глобальний бізнес» та «Міжнародний менеджмент» з бізнес-школою університету Редлендс, акредитованою WASC Senior College and University Commission. 5. Програма «Міжнародні фінанси», акредитована інститутом CFA (Chartered Financial Analyst Institute).

Створення подібних унікальних можливостей для студентів стало результатом активної професійної роботи професорсько-викладацького складу, а також успіхів наших студентів на міжнародних та національних конкурсах, зокрема:

• щорічні перемоги на національних олімпіадах та конкурсах наукових робіт з міжнародної економіки;

• перемоги на конкурсах бізнес-кейсів СІМА Ukraine Business Challenge ( у 2015 та 2016 рр. І та ІІ місця посіли команди факультету міжнародної економіки і менеджменту);

• щорічні перемоги на національних та всесвітніх кубкових змаганнях Enactus;

• щорічні перемоги на конкурсах CFA: 

- чемпіони України 2012-2016 рр.;

- чемпіони Європи, Близького Сходу й Африки 2015 р.;

- віце-чемпіони світу 2015 р.;

- віце-чемпіони Європи, Близького Сходу й Африки 2016 р.;

- відзнаки «Краща презентація глобального чемпіонату» 2015 та 2016 рр. Ви зможете використати всі надані можливості, отримати реальні переваги та компетентності, здобувши освіту за фахом:

«Міжнародна економіка» (денна, заочна, дистанційна форми навчання);

«Міжнародні економічні відносини» (денна форма навчання);

«Міжнародний бізнес» (денна форма навчання);

«Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення» (денна форма навчання).

Остання редакція: 21.02.18