КНЕУ - Рейтинг студентів факультету МЕіМ

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Рейтинг студентів факультету МЕіМ12 Липня 2018р.