Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова робота

Наукові дослідження викладачів кафедри репрезентують специфіку сучасного художнього дискурсу, зокрема аналіз концептів української культури та мовотворчості українських письменників; особливості становлення та формування системи українських економічних термінів, що дає змогу простежити динаміку лексичних процесів, зафіксованих на сучасному етапі розвитку української літературної мови; способи удосконалення традиційних мовних стратегій кроскультурної комунікації та пошук інноваційних методик викладання мовних дисциплін у неспеціальному вищому навчальному закладі.  Основні результати наукової роботи активно використані в навчальному процесі, зокрема у курсах “Українська словесність”, “Культура наукової мови”, "Польська мова", "Українська мова як іноземна", "Мовна культура сучасної бізнес-комунікації", "Мистецтво презентації", "Практична риторика".

Мета наукової роботи кафедри - унормування та кодифікація мови сучасного економічного дискурсу, поглиблення наукового складника педагогічного діалогу, підготовка майбутніх фахівців, орієнтованих на наукову діяльність, упровадження науково ємних, інноваційних за змістом та формою інноваційних технологій.

 Спільно з мовними кафедрами факультету кафедра розробляє розділ «Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» нової затвердженої теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси». Основними напрямами наукової роботи є:

  1. Дослідження сучасного економічного дискурсу.
  2. Дослідження сучасного художнього дискурсу.
  3. Дослідження лексичного фонду української мови (на матеріалі різностильових текстів).
  4. Дослідження мовних стратегій кроскультурної комунікації.
  5. Культура української мови.
  6. Культура наукової мови.
  7. Польська мова.
  8. Українська мова в інформаційному просторі.
  9. Інноваційні технології навчання.

Згідно з програмою інноваційного розвитку місія кафедри полягає в підвищенні соціального престижу української мови, формуванні мовного іміджу фахівців з економіки, права, соціології, психології, вихованні конкурентоспроможного професіонала, здатного орієнтуватися в глобальному інформаційному просторі.

Співпраця з партнерами є важливим складником наукової роботи кафедри. Викладачі кафедри мають змогу під час стажування брати участь у розробленні науково-дослідних тем Інституту української мови НАНУ та проблематики відділу наукової термінології названого інституту з метою актуалізації досліджень мови сучасного економічного дискурсу. Співпраця з Науковою радою „Українська мова” дає змогу координувати наукову та виховну роботу кафедри в контексті концепції розвитку української мови як державної та мови освіти. Обмін науковим та методичним досвідом з відповідними кафедрами Національного університету „Києво-Могилянська академія”, Національного технічного університету „КПІ” та Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне) сприяють підвищенню рівня педагогічної майстерності викладачів кафедри, пошуку інноваційних методів навчання, удосконаленню традиційних технологій, створенню мовних стратегій комунікації на національному та інтернаціональному рівнях.

Кафедра традиційно залучає до наукової роботи студентів, що активно розробляють різноманітну мовно-літературну тематику як учасники наукового гуртка. Така співпраця викладачів і студентів є особливо важливою з огляду на перспективи їх фахової діяльності.

Остання редакція: 02.02.17