Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

- нормативні:

1. Українська словесність.
2. Українська мова як іноземна.
3. Російська  мова як іноземна.
 

- вибіркові:

1. Культура наукової мови.
2. Практична риторика.
3. Польська мова.
4. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації.
5. Мистецтво презентації.

 

Остання редакція: 02.02.17
Польська мова

Мета дисципліни -  навчити студентів говорити й писати польською мовою в різних сферах професійної діяльності та побуту, доцільно використовувати засоби мовного етикету в ситуаціях реального мовного спілкування, ознайомити з основними економічними термінами польською мовою, основами складання ділових паперів польською мовою, що забезпечить конкурентоспроможність  майбутнього фахівця на сучасному ринку праці