Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Антонюк Лариса Леонтіївна

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Директор інституту вищої освіти КНЕУ, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

 Закінчила із золотою медаллю середню школу №4 м. Луцька, із відзнакою Національний університет Львівська політехніка, аспірантуру Луцького державного технічного університету  та докторантуру Київського національного економічного університету на кафедрі міжнародної економіки. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Венчурний капітал в системі перехідної економіки Україні (формування та ефективність функціонування)» та докторську дисертацію на тему "Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації " Антонюк Лариса Леонтіївна має науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання професора;заступник завідувача кафедри міжнародної економіки, директор Інституту вищої освітиГоловний редактор  журналу «Університетська освіта», який видається англійською мовою, а член наукової ради  міжнародного журналу "Oeconomia Copernicana" .                                                                 вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить понад 23 роки, в КНЕУ – 12 років; має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, перелік наукових та навчально-методичних праць становить 120 назв, з них наукових – 93, навчально-методичних – 27, після захисту дисертації опубліковано 65 праць, є автором і співавтором 13 монографій українською, англійською та польською мовами, 2 підручників та  навчально-методичних посібників; здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами, бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, підготувала 5 кандидатів наук, є науковим керівником 4 аспірантів; брала активну участь у роботі та організації міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій; підготувала 8 студентських команд  для міжнародних конкурсів фінансових аналітиків CFA та соціально – економічного підприємництва Enactus, які  завойовували перемоги  на  національних, субрегіональних та глобальних фіналах в Нідерландах, США, Китаї та Південній Африці.  Була ініціатором проведення ряду міжнародних  студентських економічних конкурсів спільно з Королівським інститутом управлінського обліку (Великобританія)  та з міжнародною консалтинговою компанією КПМГ. Була науковим керівником 3 студентів - переможців всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності світове господарство та міжнародні економічні відносини, а також команди студентів, що виграли конкурс Посла США з питань інтелектуальної власності. За час роботи на кафедрі зарекомендувала  себе як ініціативний, відповідальний та добросовісний педагог з широким кругозором та інноваційним мисленням.  Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та подякою Київського міського голови.