Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

   Кафедра європейської інтеграції створена 1 вересня 2010 року. Місією кафедри є фундаментальна підготовка фахівців з міжнародної економіки за кваліфікацією «Магістр з європейського бізнесу» до роботи в умовах конкурентних секторальних ринків Європи. Магістерська програма «Європейський бізнес», що була започаткована у 2005 році (під назвою «Європейська інтеграція»), є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для реалізації набутих під час навчання компетенцій на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.

   

Навчальний план магістерської програми "Європейський бізнес"

   Специфікою підготовки є формування практичних знань, умінь для ведення бізнесу у країнах Європейського Союзу, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку. Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх восьми років є їх працевлаштування: в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо), у Представництві ЄС в Україні, Європейській Бізнес Асоціації, а також у провідних європейських міжнародних корпораціях («Nestle» (Швейцарія), «Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті ЛТД (Україна)» (Ліхтенштейн), «Auchan», «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) тощо).

   Професорсько-викладацький склад кафедри являє собою яскравий приклад спільної командної роботи при реалізації ряду міжнародних проектів, зокрема: Професорського гранту та Європейських Модулів за програмою Жана Моне, Lifelong Learning Programme, Тасіс-Темпус (ЄС), «Ларгіс» (Великобританія), тренінгових програм (Лондонського Метрополітан університету (Великобританія), фонду «InWent», фонду Фрідріха Еберта (ФРН)).

   Викладачі кафедри активно розвивають міжнародну співпрацю із Національною радою з економічної освіти (США), Асоціацією регіональних досліджень (Великобританія), Європейською Бізнес Асоціацією (Україна), Університетом Ньюкасла (Великобританія), бізнес-школою "I.A.E. Lyon" (Франція), Краківським економічним університетом, Варшавським університетом, Жешовським університетом (Польща), Кошицьким технологічним університетом (Словаччина), Gazi університетом (Туреччина), Інститутом світової економіки та міжнародних відносин РАН (Російська Федерація), а також іншими вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами світу.

   Кафедра активно консультує вітчизняний та міжнародний бізнес та бере участь у роботі трьох глобальних дослідницьких мереж:

- Професорів Jean Monnet (ЄС),

- Асоціації регіональних досліджень (Великобританія),

- Центру європейських досліджень Колумбійського університету (США).

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Європейська інтеграція

Метою курсу є набуття студентами знань щодо суті процесу європейської економічної інтеграції, основних напрямів процесу внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-учасниць та формування навичок ідентифікації країнових та наднаціональних моделей зближення в ЄС.

Основними завданнями курсу є

 • розуміння суті процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць;
 • чітке усвідомлення інституційного устрою ЄС та особливостей розподілу повноважень між національними та наднаціональними структурами управління;
 • одержання знань з основних видів секторальної, горизонтальної, зовнішньої політики ЄС та політики захисту прав громадян;
 • практична ідентифікація моделей розвитку держав-членів ЄС;
 • формування навичок визначення етапності та критеріальності системного зближення країн-аплікантів на вступ, а також аналіз позитивних та негативних наслідків коінтеграції держав ЦСЄ до Європейського Союзу;
 • усвідомлення основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України та ЄС
Країнознавство
Світова економіка

Аналіз економіки країн світу
Дисципліни магістерського рівня
Міжнародні стратегії економічного розвитку

Метою навчальної дисципліни є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.

Завдання дисципліни зорієнтовані на розуміння:

 • середовища формування сучасних стратегій розвитку та його ключових компонентів;
 • спектру апробованих у світогосподарській практиці та новітніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
 • особливостей розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку;
 • сучасної міжнародної регуляторно-координаційної політики, зокрема в контексті інтересів країн з перехідними економіками;
 • сутності, умов, проблем і перспектив глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку;
 • економічних аспектів розвитку окремих цивілізацій та міжцивілізаційної взаємодії
Економіка європейської інтеграції

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань щодо суті європейської інтеграційної політики, її складових, механізмів та інструментів регулювання макропропорцій на країновому та наднаціональному рівнях.

Завдання дисципліни:

 • виявити суть та напрямки сучасної інтеграційної політики ЄС;
 • сформувати навички визначення характеру та основних напрямків реалізації окремих видів європейської політики (аграрна, структурна (регіональна), промислова, конкурентна, інвестиційна, транспортна);
 • визначити механізми та інструменти реалізації окремих видів політики ЄС та сформувати у студентів знання щодо особливостей підтримки пріоритетних галузей економіки Євросоюзу
Європейський бізнес та корпоративні стратегії

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів системи компетенцій щодо:

 • розуміння особливостей європейського бізнесу та його ролі у розвитку Європейського Союзу в умовах глобалізації та регіональної інтеграції;
 • ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП;
 • аналізу питань управління якістю на мікрорівні в основних галузях європейського бізнесу;
 • класифікації інструментів уніфікованого в межах ЄС управління конкурентною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності основних галузей європейської економіки;
 • характеристики процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції в країнах-членах ЄС;
 • оцінки ефективності функціонування європейських підприємств основних галузей бізнесу;
 • систематизації методів регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;
 • визначення перспектив розвитку основних галузей європейського бізнесу в контексті нової парадигми глобального менеджменту
Європейський проектний менеджмент

Метою вивчення дисципліни «Європейський проектний менеджмент» є ознайомлення студентів з сучасною методологією та інструментарієм проектного менеджменту європейських організацій, засвоєння практичних навичок розробки та реалізації проектів, розуміння перспектив застосування своїх знань та умінь у процесі європейської інтеграції

Європейські стратегії України

Метою навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення пор суть європейських стратегій України, виявлення шляхів та напрямів розвитку спільних стратегій зближення України та ЄС.

Завдання дисципліни:

 • визначити особливості сучасного стану та перспектив взаємовідносин України з ЄС;
 • сформувати навички аналізу шляхів та напрямів конвергенції України та Євросоюзу та концептуальних основ стратегії їх зближення
Європейський бізнес (вибіркова)
Контактна інформація

Кафедра європейської інтеграції
В.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Федірко Олександр Анатолійович (Тел./ факс 38 044 371-61-45)
Кафедра: Тел./ факс 38 044 371-61-45
Електронна адреса: keint@kneu.edu.ua
Адреса: Проспект Перемоги 54/1, ауд. 514

Положення про кафедру