Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця13 Березня 2017р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

-       051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 2 (два);

-       051 «Економіка» Спеціалізація 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення - 1 (одне).

На третьому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 5 (п’ять).

На четвертому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 4 (чотири).

Кількість бюджетних місць на заочній формі навчання:

На четвертому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 2 (два).

Для участі у конкурсі студенти з 20 вересня по 30 вересня 2017 року повинні подати в деканат факультету наступні документи:

1.   власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2.   завірену деканатом копію своєї навчальної картки;

3.   довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);

4.   копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.