Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Вийшов новий електронний номер газети «Економіст»

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця
13 Березня 2017р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На першому курсі:

-        051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 1 (одне);

-        спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини» 6М03 «Міжнародні економічні відносини» - 2 (два).

На другому курсі:

-        напрям підготовки 6503 «Міжнародна економіка» - 1 (одне);

На третьому курсі:

-        напрям підготовки 6503 «Міжнародна економіка» - 2 (два).

На ОКР «Магістр»:

 - спеціальність «Міжнародна економіка» - 2 (два).

Для участі у конкурсі студенти з 13 березня по 23 березня 2017 року повинні подати в деканат факультету наступні документи:

1.   власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2.   завірену деканатом копію своєї навчальної картки;

3.   довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);

4.   копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.