Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця19 Березня 2018р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням)

           Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

-       051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 2 (два).

На четвертому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 1 (одне).

Кількість бюджетних місць на заочній формі навчання:

На четвертому курсі:

 

-       6503 «Міжнародна економіка» - 1 (одне).

Для участі у конкурсі студенти з 20 березня по 30 березня 2018 року повинні подати в деканат факультету наступні документи:

1.   власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2.   завірену деканатом копію своєї навчальної картки;

3.   довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);

4.   копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.